Samen werken

Bouwbedrijf Wagemakers is een modern en daadkrachtig bouwbedrijf, dat actief is in de segmenten woningbouw, utiliteitsbouw, en renovatie/groot onderhoud. Daarnaast zijn we een toonaangevende speler op het gebied van projectontwikkeling en turnkey projecten.

We werken bij al onze activiteiten intensief samen met anderen: met mede-investeerders en een geselecteerd netwerk van onderaannemers uiteraard, maar ook met architecten en opdrachtgevers. Daardoor zijn we in staat om elk project naar een optimaal eindresultaat te brengen. Op een vakkundige en efficiënte wijze, maar vooral: met oog voor elkaar.

Visie: samenwerking en betrokkenheid cruciaal

De bouwwereld staat bekend als een traditionele sector die wordt gedomineerd door het spanningsveld tussen ‘prijs’ en ‘product’. Als er echter één sector is waarin het begrip ‘dienstverlening’ volledig tot zijn recht kan komen, is het de bouw wel. Bouwen is immers een complex proces dat draait om een zorgvuldige afstemming tussen tal van disciplines. Daarbij moet het niet alleen draaien om de prijs en het eindresultaat, maar ook – juist – om de weg naar dat eindresultaat toe.

Voor Bouwbedrijf Wagemakers zijn samenwerking en betrokkenheid dan ook cruciale peilers. Al sinds de oprichting van ons familiebedrijf – in 1946 – houden wij sterk vast aan deze benadering. Dit vanuit de overtuiging en de ervaring dat het bouwproces pas een maximaal resultaat oplevert bij een optimaal samenspel tussen alle betrokkenen. Niet alleen in woorden, maar ook in daden.