Certificeringen

Bouwbedrijf Wagemakers is gecertificeerd op het gebied van ISO-9001 en VCA**. Met ISO-9001 borgt Bouwbedrijf Wagemakers de bedrijfsprocessen volgens vastgestelde en gecontroleerde procedures verlopen. Deze procedures zijn vastgelegd in een KAM-systeem dat jaarlijks wordt gecontroleerd door middel van interne- en externe audits. VCA is een zorgsysteem met betrekking tot de beheersing en verbetering van veiligheid, gezondheid en milieu (VGM). Met VCA** leggen we binnen onze Bouwbedrijf Wagemakers tevens de structuur vast met betrekking tot VGM.

Als lidbedrijf is Bouwbedrijf Wagemakers aangesloten bij Bouwend Nederland. Bouwend Nederland is veruit de grootste ondernemersorganisatie in de bouw met als kwaliteitslabel, het voldoen aan strenge eisen op het gebied van vakmanschap en betrouwbaarheid.

Ook is Bouwbedrijf Wagemakers aangesloten bij Woningborg, een organisatie die zich voor de bouwsector bezighoudt met het waarborgen van woninggaranties, certificering, advisering en toetsing & toezicht.

Als erkend leerbedrijf biedt Bouwbedrijf Wagemakers BV MBO- en HBO-stagiaires een kans om ervaring op te doen. Daarnaast zijn er altijd leerling-timmerlieden op de bouwplaats die onder de hoede van een opgeleide leermeester het vak verder leren. Regelmatig leidt dit tot een blijvend dienstverband bij Bouwbedrijf Wagemakers.